Contact

Contact information:
Biblioteka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
telefon: (+48) 89-621-51-90, faks: (+48) 89-621-59-39
www: https://www.wspol.edu.pl/biblioteka
e-mail: biblioteka@wspol.edu.pl

You may also use form below: